Paldenling..

W 1996 roku Rinpocze zaangażował się w rozmowy na temat zakupu naszego, przyszłego ośrodka. Wszystko przebiegało na tyle pomyślnie że Rinpocze ofiarował pieniądze na zakup ziemi. Wcześniej już sugerował, aby ośrodek był umiejscowiony blisko granicy z Ukrainą. Pierwszą lokalizacją był dom we wsi Leszczyny koło Gorlic, jednak nie udało się. Następnie pojawiła się możliwość kupna domu wraz ziemią na Łysej Górze. Po wizycie w tym miejscu poinformowaliśmy Rinpocze o lokalizacji tej nieruchomości. Rinpocze był zadowolony i zaakceptował propozycję. Brakującą kwotę oraz wsparcie prawne ofiarował nam sympatyk Wspólnoty, biznesmen z Krakowa. Dzięki temu udało się sfinalizować zakup nieruchomości. W 1998 roku Rinpocze odwiedził Paldenling i wskazał miejsca Darmakai, Sambhogaka i Nirmanakai, oraz narysował, szkic domku do praktyki longde. Jako jego lokalizację wybrał szczyt góry.

Od tego czasu dyskutowaliśmy o możliwościach realizacji tego przedsięwzięcia. Pojawiły się one w czasie retritu prowadzonego przez Jima Valby w Paldenling w 1999 roku, w którym m. in. brała udział duża grupa zaangażowanych praktykujących z Niemiec. Okazało się że są oni bardzo żywo zainteresowani ośrodkiem i jego rozwojem. Wizja budowy domku na szczycie góry którą zasugerował rok wcześniej Rinpoche, stała się możliwa do urzeczywistnienia. Bracia z Niemiec bardzo uważnie przyjrzeli się możliwościom realizacji tej inwestycji po czym zasponsorowali wiekszą część tej budowy. Bez tej pomocy budowa domku na szczycie była by bardzo trudna, a nawet przez kilka następnych lat niemożliwa.