Śnieżne Rysie

Wizja Wspólnoty


Wsparcie aktywnej współpracy pomiędzy różnymi buddyjskimi szkołami w Polsce, stwarza warunki dla otwartej i efektywnej komunikacji wsród różnych buddyjskich i niebuddyjskich szkół oraz zgromadzeń. Ustanawia możliwość pomocy sobie i innym poprzez zasadę ewolucji jednostki – prawdziwy duchowy rozwój poza kulturą, religią, rasą a także innymi ograniczeniami.

Projekt „Śnieżny Ryś”odzwierciedla ogromny potencjał Paldenling, ośrodka znajdującego się w Górach Beskidu, w Łysej Górze. gm. Nowy Żmigród. Paldenling – ośrodek IDC został zakupiony w 1997 roku i od tej pory odgrywa wspaniałą rolę w otoczeniu. Posiada potencjał, który pozwala temu ośrodkowi stać się liderem centrów retritowych w rejonie środkowej i wschodniej Europy, dzięki szczególnym właściwościom tego Lingu. Praktykujący rożnych buddyjskich i niebuddyjskich szkół otrzymali, oraz otrzymają nadzwyczajne pożytki płynące z tego miejsca oraz jego rozwoju. Ostatecznie, całkowicie wykorzystując potencjał Paldenling, to miejsce przekształci się w podstawowe źródło utrzymania dla Polskiej Wspólnoty Dzogczen.

Kierując się w stronę buddyjskich szkół, istnieje tu możliwość, aby wesprzeć środowisko, niezbędne dla pomocy w rozwijaniu własnej wiedzy i zrozumienia.

Wszystkie te grupy mogłyby używać zaplecza Paldenling takich jak Gompa, Dormitorium czy domki retritowe, a także pomagać w dobudowie innych niezbędnych obiektów i pomoc w organizacji innych wydarzeń w ośrodku, etc….

Odnosząc się do społeczeństwa – kontynuując obecny nurt, znacznie powyżej średniej w dobrych relacjach z miejscową społecznością, oraz urzędami szczególny spokoj tego miejsca może zostać zachowany.

Otwarcie Paldenling dla społeczeństwa, może zaspokoić potrzeby alternatywnie myślących osób, lub też osób szukąjacych duchowości, jogi, spełnienia, kreatywnej współpracy etc…

Dostępność tego miejsca jest korzystna, bez utraty jego odosobnieniowo-retritowych właściwości. Paldenling zapewnia szczególne okoliczności, dzięki którym można głębiej zajrzeć w siebie, zrelaksować się nie tracąc swojej prywatności.

Realne okoliczności są pomyślne – w tej chwili położenie Paldenling w Łysej Górze gm. Nowy Żmigród nie jest jeszcze atrakcyjne dla dużych developerów a także miejscowych społeczności. Obecny nurt prawny, czyni bardzo trudnym zakup ziemi dla osób nie będących rolnikami, co stwarza dla nas korzyści, gdyż my już mamy tutaj duże gospodarstwo, farmę. Dlatego też koordynując stopniowe nabywanie ziemi wokół naszej lokalizacji prowadzi do tego iż w większości właścicielem tego wzgórza będzie Paldenling co stwarza niezakłócone środowisko dla Darmy Buddy, która może być tu poznawana i praktykowana bez przeszkód.

Uczestnictwo w projekcie „Śnieżny Ryś” zasadza się na fundamentalnej idei gotowości do współpracy w dobrej sprawie. Przynosi wiele pożytku jak rownież prawo do poznania i użycia unikalnych pożytków i źródeł inspiracji płynących z Paldenling. Członkowie mogą pomagać w dalszym rozwoju pożytków wynikających z przynależności do „Towarzystwa Snieżne Rysie”. Niewątpliwie każdy ma coś do zaoferowania w naszej wspólnej sprawie.

Uczestnikiem „Towarzystwa Śnieżne Rysie” może stać się każdy kto poważnie zobowiąże się do rozwoju Paldenling w najlepszy sposób do jakiego jest zdolny.


Śnieżne Rysie

Towarzystwo przyjaciół Paldenling


Dla kogo?

Dla wszyskich którzy chcieliby uczestniczyć w rozwoju ośrodka…

Jak?

Najlepiej jak potrafimy – finansowo, oczekujemy stałych nawet niewielkich wpłat – wykonując prace jako wolontariusze – oraz rozwijając wiedzę z entuzjazmem.

Dlaczego?

Przewidziano interesujące i wartościowe nagrody w zależności od zebranych punktów – Melong.

Kto może zostać członkiem Towarzystwa Śnieżnych Rysi?

Każdy kto zobowiąże się ze świadomością wspierać Ling, w najlepszy sposób dla swoich możliwości, w konkretnych okolicznościach….

Wsparcie Lingu odnosi się do „trzech bram” jednostki:

 • Ciało – wsparcie materialne;
 • Energia – praca w ośrodku oraz dla ośrodka;
 • Umysł – kreatywność, organizacja z dobrą intencja.
Jak stać się uczestnikiem Towarzystwa Snieżne Rysie?
 • Wybierz swoją kategorię i prześlij pieniądze na konto nr.PL 34 1140 2004 0000 3702 7566 9916
 • Poinformuj Geko o dokonanej wpłacie, oraz prześlij dane dotyczące wpłaty na adres: snowlynx@paldenling.pl w celu aktualizacji członkostwa postępuj według danych punktu c.
 • Jednocześnie aby dodać następne punkty Melong do twojego statusu członka, po wysłaniu danych zapłaty na konto Lingu lub też po dostarczeniu wiadomości potwierdzającej wykonanie odpowiedniej liczby godzin na rzecz Lingu napisz prośbe o zmianę statusu na adres: snowlynx@paldenling.pl
Pożytki z członkostwa.

Możliwość spożytkowania zebranych punktów Melong w celu wzmocnienia rozwoju Paldenling

 • Każdy członek Towarzystwa Snieżne Rysie stale wspierający ośrodek ma prawo do 50-cio procentowej zniżki za pobyt w Paldenling.
Kategorie członkostwa
 • Brązowe – 100 euro rocznie lub 10 euro miesięcznie. – otrzymuje 100 punktów Melong
 • Srebrne – 250 euro rocznie lub 25 euro miesięcznie. – otrzymuje 275 punktów Melong
 • Złote – 500 euro rocznie lub 50 euro miesięcznie. – otrzymuje 550 punktów Melong
 • Diamentowe – 1000 euro lub 100 euro miesięcznie. – otrzymuje 1100 punktów Melong
Dodatkowe sposoby umożliwiające otrzymanie punktów Melong, dających możliwość otrzymanie statusu członka Towarzystwa Śnieżne Rysie:
 • Każda godzina pracy na rzecz Lingu uzgodniona z Geko lub Gakyilem – równa sie 3 punkty Melong
 • Każde 1euro wpłacone na konto Lingu jako wsparcie – równa sią 1 punkt Melong.
Co w zamian

Członkowie Towarzystwa Śnieżne Rysie mogą wykorzystać każde 1000 punktów Melong w następujący sposób:

 • Wszystkie wydarzenia, retrity organizowane przez Polską Wspólnotę Dzogchen – bez opłat, w ciągu jednego roku.
 • Kupony pozwalające nabyć towary z Shang Shung Institut o wartosci 150 euro.
 • Dofinansowanie kosztów retritu z N.N.Rinpoche w wysokości 150 euro.